fredag den 3. august 2018

Den nye spiller på arbejdsmarkedet: Robotter

I produktionshallen ved Velux i Østbirk blandes lyden af de brummende, selvstyrende robotter med de ansattes arbejdsmusik. Ved vinduesproducenten Velux arbejder personalet tæt sammen med deres nye kollegaer – robotter.

Robotter har i lang tid været på vej frem, og deres fremmarch på arbejdsmarkedet ser ud til i fremtiden blot at blive større. Grunden, til at robotterne sandsynligvis vil vinde frem og udskifte eller støtte menneskers funktioner, kan blandt andet findes i, at robotter indenfor de sidste årtier er blevet smartere, billigere og mere præcise. Derved kan robotter gå fra kun at bruges til samlebåndsarbejde i bilindustrien til at kunne bruges til nye og langt mere avancerede formål.

Robotter i nye professioner

Robotternes udvikling åbner døre for, at de kan vinde frem på områder, hvor man hidtil havde troet, at opgaverne udelukkende kunne udføres af mennesker, og denne udbredelse til nye områder har man blandt andet kunne se de seneste år. Eksempler på dette kunne være inden for lægeindustrien, hvor man i dag i højere grad gør brug af robotter til operationer. Her fjernstyres en robot af en kirurg og bruges derfor som kirurgens hænder, og man kan dermed opnå en langt større nøjagtighed, end hvis det var udført udelukkende af et menneske. Samtidig giver robotten mulighed for at komme helt tæt på det, som man opererer, ved hjælp af kameraer. Der er der ved klare fordele, og den vil i mange situationer kunne gavne operationen og patienten.
Overkirurg Peter Christian Rasmussen udtaler til Ingeniøren om en sådan robot: ”I princippet kan den operere alt. Fra at fjerne hele endetarmen til de mindste detaljer i øret.”
Ulempen ved sådanne robotter ses dog stadig på prisen, da sådanne robotter ofte kan komme op i omkring de 10 millioner kroner stykket.


Effektivisering af arbejde

Robotter muliggør, at man kan producere hurtigere og billigere, men dette sker ofte på bekostning af de ansatte, der bliver overflødige og dyre, når deres arbejde i stedet kan udføres af robotter. Produktionschef på Velux-afdelingen i Østbirk, Jan Jørgensen, fortæller: ”Det (brugen af robotter, red.) gør det muligt for én mand at producere en million enheder om året.” Han forklarer dog også, at robotter har deres begrænsninger, og så snart det kommer til ikke-automatiserede processer, er mennesker stadig at foretrække. Denne generelle tendens til udskiftning af robotter gør, at mange ufaglærte må se deres jobs blive overtaget.

Ifølge en analyse fra den tyske konsulentvirksomhed Roland Berger fra 2016 vil robotter i løbet af de næste 10 år fjerne 1,5 millioner europæiske jobs, hvoraf mange af dem vil være ufaglærte. Derudover anslår rapporten, at robotterne vil reducere omkostningerne for varehåndtering med 20-40 pct. På trods af at dette lyder som en skræmmende fremtid, konkluderer analysen til sidst, at robotterne på lang sigt vil øge produktionen og derved give øget konkurrence for de europæiske virksomheder, og analysen opfordrer derfor de europæiske lande til i højere grad at satse på selv at fremstille robotter og uddanne folk til at betjene dem.

Den billigere produktion i Danmark på grund af robotter giver mulighed for virksomheder for at flytte noget af den ellers outsourcede produktion hjem til Danmark igen, da det pludseligt kan være økonomisk favorabelt. Ellers har tendensen de sidste mange år været, at mange større virksomheder har outsourcet deres produktion til østeuropæiske eller asiatiske lande, hvor lønnen er betydeligt lavere, og firmaerne vil derfor kunne få billigere produkter og derved være mere konkurrencedygtige ude i verden. Men med robotter giver det som nævnt en mulighed for at fastholde produktionen i Danmark samtidig med at omkostningerne falder.Konkurrence mod outsourcing

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Den nye spiller på arbejdsmarkedet: Robotter

I produktionshallen ved Velux i Østbirk blandes lyden af de brummende, selvstyrende robotter med de ansattes arbejdsmusik. Ved vinduesprod...